#Brazil2013

Powered By


   


THE TEAM
 
   Goalkeepers                                                                                     Head Coach
    1    - Eiji Kawashima                                                                           Alberto Zaccheroni
    12  - Shusaku Nishikawa
    23  - Shuichi Gonda


   Defenders
     2   - Masahiko Inoha
     3   - Gotoku Sakai
     5   - Yuto Nagatomo
     6   - Atsuto Uchida
     15 - Yasuyuki Konno
     16 - Yuzo Kurihara
     21 - Hiroki Sakai
     22 - Maya Yoshida

   Midfielders
     4   - Keisuke Honda
     7   - Yasuhito Endo
     8   - Hiroshi Kiyotake
     10 - Shinji Kagawa
     13 - Hajime Hosogai
     14 - Kengo Nakamura
     17 - Makoto Hasebe
     19 - Takashi Inui
     20 - Hideto Takahashi

   Forwards
     9   - Shinji Okazaki
     11 - Mike Havenaar
     18 - Ryoichi Maeda
   

Locker Room
Copyright © #followtheConfeds Powered by Sportsays